© 2019- Redactiecommissie Ten Behoeve van Rechtenstudenten

Ik ben Floortje van de Reep en ik zit in het tweede jaar van mijn bachelor Fiscaal Recht. Dit jaar ben ik bestuurslid geweest bij TBR en heb ik een commissie gedaan bij GFE. Door mijn bestuursjaar heb ik gezien met welke zaken de fractie zich bezighoudt en dit heeft mij enthousiast gemaakt om hier een bijdrage aan te leveren.
Ik vind het belangrijk dat je als student actief kan zijn naast je studie, doordat dit waardevol is voor je zelfontplooiing. Daarom wil ik als fractielid de privileges voor actieve studenten waarborgen, daarnaast zet ik me in voor de verduurzaming van de faculteit en het toegankelijk houden van het onderwijs.