© 2019- Redactiecommissie Ten Behoeve van Rechtenstudenten

Mijn naam is Thijmen Hatt, ik ben 20 jaar en zit in het eerste jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid. Onze faculteit staat goed aangeschreven en dat is niet zonder reden. Toch zie ik veel mogelijkheden om het nog verder te verbeteren. Daar wil ik aankomend jaar als TBR-fractielid zorg voor dragen. Ik vind dat er meer ruimte moet komen voor zelfontplooiing. Dat studenten zich willen ontwikkelen door middel van studiegerelateerde activiteiten moet worden gestimuleerd, niet ontmoedigd. Dat kan door het gebruik van online hoorcolleges en het terugdringen van verplichte colleges. Ook sta ik voor meer innovatie in ons onderwijs: de kwaliteiten die als toekomstig jurist echt van belang zijn moeten meer aan bod komen. Meer vrijheid voor de student en kwaliteitsonderwijs: daar ga ik aan werken!