© 2019- Redactiecommissie Ten Behoeve van Rechtenstudenten

The 42nd Board:

Left to right:

Vincent de Jong                                 -   Coordinator of External Affairs

Annika Niklasch                                 -   Secretary       

Sophie Mein                                        -​   President

Katja-Elisabeth Herrmann             -   Coordinator of Internal Affairs

Demian van den Berg                      -   Treasurer

Contact; 
bestuur@tbrgroningen.nl 

or:

 

voorzitter@tbrgroningen.nl

secretaris@tbrgroningen.nl

penningmeester@tbrgroningen.nl

commissarisintern@tbrgroningen.nl