© 2019- Redactiecommissie Ten Behoeve van Rechtenstudenten

Mijn naam is Job Homan, ik ben 20 jaar en zit in mijn tweede jaar van de bachelor IT-recht. Naast mijn studie doe ik een bestuursjaar bij LISA & zit ik in de huidige TBR-fractie. Volgend jaar hoop ik weer deel van de fractie uit te kunnen maken om de sterke lijn van TBR voort te zetten. Mijn ervaringen van het afgelopen jaar kan ik hierbij goed toepassen. We hebben ingespeeld op wat er gaande is onder de studenten. We hebben jullie gehoord, we hebben geluisterd en we hebben gehandeld. Dat wil ik komend jaar weer gaan doen!