© 2019- Redactiecommissie Ten Behoeve van Rechtenstudenten

Mijn naam is Art Vos. Ik ben 21 jaar oud en zit in het derde jaar van de bachelor IT-recht. Naast TBR ben ik afgelopen jaar actief geweest bij de JFV Groningen. Als TBR-fractielid zou ik graag als spil willen fungeren tussen de student en de faculteit.

 

Tijdens het volgende collegejaar wil ik mij inzetten om zoveel mogelijk belangen te behartigen ten behoeve van de rechtenstudent. Door veel in gesprek te gaan en te luisteren naar verschillende geluiden wil ik dit samen met mijn mede-fractieleden gaan verwezenlijken. Mijns inziens is het van groot belang dat de studenten naast hun rechtenstudie voldoende ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen op sociaal vlak.

Het stimuleren van deelname aan extra-curriculaire activiteiten kan daar bijvoorbeeld aan bijdragen. Daarnaast heb ik verduurzaming van de faculteit hoog in het vaandel staan. Dit zijn een van de speerpunten waar ik mij de komende tijd hard voor wil maken.

 

TBR: Your law faculty, your future.