© 2019- Redactiecommissie Ten Behoeve van Rechtenstudenten

Mijn naam is Fokke Veenstra. Ik zit in mijn derde jaar van de Bachelor Nederlands Recht. Naast mijn studie ben ik actief bij de JOVD Groningen. Ik sta op de lijst bij Ten Behoeve van Rechtenstudenten omdat deze partij waarde hecht aan ruimte voor zelfontplooiing voor de rechtenstudent. Aankomend jaar hoop ik me hier dan ook op te kunnen focussen.

My name is Fokke Veenstra. I am in my third year of the Bachelor Dutch Law. Besides my study I am in the board of the JOVD Groningen. The liberty and space to choose what you want to do with your study in Groningen is very important for me. That's why I am electable for the Faculty counsil of Law.

TBR: Your Law Faculty. Your Future.