Verbeteren van de kwaliteit van onderwijs is een speerpunt in ons programma. Met de implementatie van het leenstelsel is de belofte gemaakt dat het bespaarde geld geïnvesteerd zou worden in de kwaliteit van het onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat er helderheid bestaat over waar onze faculteit in investeert. Dit kan worden bereikt door eens per jaar een update omtrent de investeringen te publiceren. Dit zorgt ervoor dat studenten op een toegankelijke wijze kunnen controleren of er daadwerkelijk verbeteringen op het gebied van onderwijs plaatsvinden.

 

Daarnaast vindt TBR het belangrijk dat wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de studieruimtes. Alleen rechtenstudenten zouden toegang moeten hebben tot de ruimte waar vroeger de juridische faculteitsbibliotheek zat, om te voorkomen dat er voor hen geen plek is tijdens de drukke tentamenperiodes. Wat betreft de verhuizing van de faculteit vinden we het belangrijk dat studenten en studieverenigingen op de hoogte worden gehouden van de plannen. In het bijzonder met betrekking tot de hoeveelheid studieplekken die straks aanwezig zullen zijn. 

 

Ook zetten we ons in voor verbetering van tentaminering. Voorafgaand aan een tentamen moet er veel oefenmateriaal beschikbaar zijn. Dat oefenmateriaal moet beschikken over uitgebreide standaardantwoorden. We zien nog vaak dat de standaardantwoorden erg kort zijn, waardoor je als student niet weet wat er van je wordt verwacht. Tevens zetten wij ons in voor anoniem tentamineren. Hiermee wordt een objectieve beoordeling gewaarborgd. 

 

Tevens moet aandacht worden besteed aan de beoordeling van vakken. Vooral bij vakken met een laag slagingspercentage is het van belang dat deze beoordelingen openbaar worden gemaakt. We willen verbetering zien voor vakken met minder goede resultaten.

 

Tot slot zet TBR zich in voor de mogelijkheid van een flexibeler masterprogramma. Het is nu al mogelijk om verschillende masters te combineren, maar wij vinden dat hier meer aandacht voor moet komen. Daarbij is vooral van belang dat de masterscripties altijd gecombineerd kunnen worden, zodat een student niet twee masterscripties hoeft te schrijven. Dit kan bijvoorbeeld nog niet bij de master IT-recht. Ook willen we ervoor zorgen dat de instroom in februari net zo gemakkelijk verloopt als de instroom in september.