© 2019- Redactiecommissie Ten Behoeve van Rechtenstudenten

Opleidingscommissies

Opleidingscommissies spelen een grote rol binnen de kwaliteitszorg van de faculteit. Ze staan dichtbij het onderwijs en hebben hierbij een belangrijke functie op opleidingsniveau ten opzichte van de Faculteitsraad, het Faculteitsbestuur en de Directeur Onderwijs. De opleidingscommissie en haar taken staan beschreven in artikel 9.18 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Taken van de opleidingscommissie zijn:
 

  1. Advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER);

  2. Het uitoefenen van het instemmingsrecht aangaande wijzigingen van bepaalde onderdelen van de OER;

  3. Het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;

  4. Het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs binnen de opleiding (onderwijsuitvoering, de onderwijsprogrammering, studiebegeleiding, vakevaluaties etc.)
     

De Faculteit Rechtsgeleerdheid kent acht opleidingscommissies. Elke opleidingscommissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit wetenschappelijk personeel. Naast de bovengenoemde taken, heeft een opleidingscommissie ook een meldpuntfunctie voor studenten. Studenten kunnen klachten, suggesties en problemen over vakken, tentamens en stafleden aandragen bij de studentleden van hun opleidingscommissie. In onderstaande tabel staat het e-mailadres waarop studentleden bereikbaar zijn, vermeld.

Interesse in een opleidingscommissie? Studentleden worden jaarlijks geselecteerd op basis van een sollicitatieprocedure die wordt gevoerd door de studievereniging gelieerd aan de betreffende opleiding.


Opleiding Rechtsgeleerdheid

prof.mr.dr. S.A.J. Munneke (vz.)           050 36 35682

mw.mr. J. van der Veen (ambt. secr.) 050 36 35096

mr. K.K. Lindenberg                              050 36 38065

prof.mr.dr. W.D. Kolkman                     050 36 36143

mr. J.G. Knot                                           050 36 35739
 

Studenten (OC Rechtsgeleerdheid): ocrg@rug.nl

Nynke Renders

Larissa de Vries

Frank Barneveld (secretaris)

Nassim Jarir
 

Opleiding Notarieel Recht

prof.mr. L.C.A. Verstappen (vz.)          050 36 35762

mr. J.H.M. ter Haar                                050 36 38529

mr. H Halma                                          050 36 35479
 

Studenten Vevonos (OC Notarieel recht) ocnr@rug.nl

Isahara Autar

Goseph Tamminga

Liselot Baron

Opleiding Fiscaal Recht

prof.dr. J.N. Bouwman (vz.)                 050 36 35726

mr. J. Scholten                                      050 36 35725

mr. W.H.M. Grooten                              050 36 33690


Studenten GFE (OC Fiscaal Recht): ocfr@rug.nl

Rozemarijn Vaartjes

Brigitte Hafkenscheid

Ellen van 't Klooster
 

Opleiding Recht en Bestuur

prof.mr. H.B. Winter (vz.)                      050 36 35694

mw.dr. B. Brink                                      050 36 35675

mr. A. Tollenaar                                     050 36 35394


Studenten Dorknoper: ocrb@rug.nl

Anne Fleur van der Meer

Irma Bosma

Pieter Polhuis
 

Opleiding Recht & ICT

prof.mr. P.G.F.A. Geerts (vz.)                 050 36 35614

mr.dr. E.D.C. Neppelenbroek              050 36 35774

mw. mr.dr. R. Koolhoven                      050 36 35651


Studenten:

Daniël Tjeerdsma

Petra Boonstra

Nina van Thillart
 

Engelstalige bachelor opleiding (LLB)

mr. B. Hoops (vz.)                                 050 36 35898

prof.dr. P. Merkouris                            050 36 38258

prof.dr. G.P. Mifsud Bonnici                050 36 37700

mr.dr. L. Squintani                                050 36 35602

mr P.F.T. Tukker (ambt. secr.)              050 36 32704


Studenten (OC LLB):

Ruth de Jong Montero

Elena Haig

Isabelle Dahl

Lucie Alexander Cruanes

Engelstalige master opleiding (LLM)

.

A. Rachovitsa                                      050 36 35667

prof.mr. H.H.B. Vedder                       050 36 38073

R.C. Fleming                                       050 36 35632

mw mr. K.C. Wolkotte (ambt. secr.) 050 36 35243


Studenten LLM@rug.nl

Jasyana Jade Eddy

Dominika Maria Lysien

Sam Thyroff-Kohl

Onderzoeksmaster

prof.dr. P.C. Westerman (vz.)             050 36 35637

prof.dr.O.O. Cherednychenko           050 36 35658

mr.dr. A. Tollenaar                               050 36 35394

mw.drs. L. Both (ambt. secr.)             050 36 35936


Studenten (OC REMA):

Hans van Gennep

Jelmer van Straten

Sjoerd Kalisvaart
 

Vaste Commissie voor de Propedeuse

prof.mr. K.J. de Graaf (vz.)                050 36 35787

dr.mr. L.J.J. Peters                             050 36 35746

mw.mr. L.D. van Kleef-Ruigrok       050 36 35709

mr. N. Mirzojan                                   050 36 32547

mr. B. Roorda                                     050 36 37040


Studentleden:

Tessel Biemolt (PR)

Caip Newton (PR)

Frank Buma (PR)

Frouke Minkema (TBR)

Nassim Jarir (TBR)

Vera Pethke (TBR)

Evita ten Veen (Friesland)


Overig:

mr. J.J. Dijkstra, dir. onderwijs                                      050 36 35784

mr. A. Labberté (studieadviseur) (ambt. secr.)          050 36 35727