© 2019- Redactiecommissie Ten Behoeve van Rechtenstudenten

Sponsorplan TBR

TBR is op zoek naar sponsoren!
TBR is een facultaire studievereniging die in de faculteitsraad de belangen van alle rechtenstudenten behartigt. Door deze werkzaamheden is TBR bij de rechtenstudenten erg bekend, De sociale media worden regelmatig bezocht en hebben een groot bereik, omdat TBR gedurende de hele studie belangrijk is voor alle rechtenstudenten.
In het onderstaande bestand kunt u zien wat TBR u als sponsor kan bieden. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het sponsorplan, dan kan u contact opnemen via het mailadres penningmeester@tbrgroningen.nl

We hopen op een mooie samenwerking en zien uw bericht graag tegemoet!
Katja Herrmann
Commissaris Extern TBR

Sponsorplan TBR 2019-2020