Foto demi - no edit

Over

Mijn naam is Demi Altena. Ik ben 21 jaar oud en zit in het tweede jaar van de bachelor Nederlands recht. Ik ben naast TBR actief bij de JFV Groningen, de Kinderen- en Jongerenrechtswinkel en ik werk bij Nestorsupport. 

Ik heb een iets andere weg gevolgd dan de meeste studenten, want ik ben via het mbo en hbo op de universiteit terechtgekomen. Hierdoor weet ik als geen ander hoe het is om met verschillende manieren van onderwijs te werken en wat hierbij wel en wat niet effectief is. In het komende collegejaar ga ik me daarom inzetten voor andere studenten, om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs aansluit op hun behoeftes. Hierbij vind ik het vooral belangrijk dat studenten de vrijheid krijgen om zichzelf zoveel mogelijk te ontwikkelen. Van de punten uit ons programma ga ik mij voornamelijk richten op drie punten: verbeteren van tentaminering, de actieve student en verbetering van de communicatie vanuit de faculteit. 

Allereerst vind ik het van belang dat er vanuit de vakgroepen meer en uitgebreider oefenmateriaal moet worden aangeboden. Oefenmateriaal bevat vaak korte standaardantwoorden en ik wil ervoor zorgen dat dit wordt aangepast, zodat studenten beter weten wat van hen wordt verwacht. Daarnaast wil ik ervoor zorgen dat vanuit de faculteit meer aandacht wordt besteed aan extracurriculaire activiteiten, zodat studenten vanaf het begin van hun studie erachter komen welke mogelijkheden er zijn. Ook wil ik ervoor zorgen dat de communicatie over besluiten, die direct van invloed zijn op studenten, beter verloopt. Tijdens de coronacrisis heb ik gemerkt dat studenten hier graag verbetering in zouden willen zien, dus hier ga ik mij voor inzetten.

TBR: Your law faculty. Your future.