Foto soner - no edit

Over

Mijn naam is Soner Korucu. Ik ben 21 jaar oud en zit momenteel in mijn laatste jaar van de bachelor IT-recht. Naast TBR ben ik actief bij de Juridische Faculteitsvereniging Groningen. Hier maakte ik deel uit van de Bedrijven- en Instellingendagcommissie. 

De afgelopen periode heeft ons doen realiseren dat technologie van essentieel belang is voor onze faculteit. Door digitalisering is het mogelijk om zelfs in tijden van crisis onderwijs aan te bieden. Mijns inziens zou onze faculteit deze digitalisering moeten voortzetten en uitbreiden. Hierbij kun je denken aan digitaal tentamineren of readers die – naast papieren versies – ook digitaal beschikbaar zijn. Een bijkomend voordeel van digitalisering is dat het bijdraagt aan de verduurzaming van de faculteit. Tot slot vind ik het belangrijk dat studenten naast hun studie ook gestimuleerd worden om deel te nemen aan extracurriculaire activiteiten, aangezien dit van belang is voor de persoonlijke ontwikkeling en het netwerk van studenten.

TBR: Your law faculty. Your future.