Actieve student | Verkiezingsprogramma 2022-2023 en 2023-2024

De maatschappij verandert voortdurend, internationaliseert en vraagt op sommige momenten veel van onze studenten. Naast een (mooie) cijferlijst, hecht de praktijk steeds meer waarde aan sociale en ervaren studenten. Daarom staat TBR voor de actieve student. Niet alleen het behalen van cijfers is daarvoor van belang, maar ook de mogelijkheid om je te ontplooien naast je studie. Hiervoor zijn extra curriculaire activiteiten van belang. Denk bijvoorbeeld aan een commissie- of bestuursjaar, studeren in het buitenland of stagelopen bij kantoren. De mogelijkheid om deze (extra curriculaire) activiteiten te kunnen doen naast de studie vindt TBR van groot belang. TBR zal zich daarom, net als voorgaande jaren, inzetten voor de actieve studenten en in gesprek blijven met de faculteit om de extra curriculaire activiteiten te behouden, te verbeteren en zichtbaarder te maken.

Samenvatting

  • Bevorderen van een commissie- of bestuursjaar;
  • Extra curriculaire activiteiten behouden en verbeteren;
  • Zichtbaarder maken van extra curriculaire activiteiten.