Veiligheid

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag. Elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag vindt TBR ontoelaatbaar en moet gemeld kunnen worden aan  een onafhankelijke instantie. Hiervoor heeft de universiteit een meldpunt en vertrouwenspersonen. TBR pleit voor meer zichtbaarheid van het meldpunt en de vertrouwenspersonen. Iedereen moet zich namelijk veilig voelen op onze faculteit. Ook als het seksueel grensoverschrijdend gedrag niet op de faculteit plaatsvindt, moet het voor studenten duidelijk zijn waar ze terecht kunnen. TBR gaat hier een stappenplan voor in het leven roepen. TBR denkt na over het organiseren van een jaarlijkse weerbaarheidscursus waar geïnteresseerden aan deel kunnen nemen.

Voor ideeën met betrekking tot de veiligheid op onze faculteit staan we uiteraard altijd open. Laat het ons weten!

Samenvatting

  • Meer zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen;
  • Stappenplan voor waar je terecht kan na grensoverschrijdend gedrag;
  • Mogelijkheid bieden voor een weerbaarheidscursus.