Veiligheid | Verkiezingsprogramma 2023-2024

Veiligheid op een universiteit is van het grootste belang, zowel voor studenten als voor medewerkers. Een universiteit moet een omgeving bieden waarin iedereen vrij is van bedreigingen en seksuele intimidatie en waarin alle betrokkenen zich veilig en ondersteund voelen. Een veilige omgeving stelt studenten en medewerkers in staat om hun volledige potentieel te bereiken en de best mogelijke academische prestaties te leveren.

Op onze universiteit is er een meldpunt en een vertrouwenspersoon voor studenten die zich onveilig hebben gevoeld op onze faculteit. TBR merkt dat rechtenstudenten de weg hier naar toe moeilijk kunnen vinden. Daarom pleit TBR voor meer zichtbaarheid van het meldpunt en de vertrouwenspersoon. Iedereen moet zich namelijk veilig voelen op onze faculteit. Ook als het seksueel grensoverschrijdend gedrag niet op de faculteit plaatsvindt, moet het voor studenten duidelijk zijn waar ze terecht kunnen. TBR denkt er daarom over na om op zichtbare plekken doormiddel van posters en flyers hiervoor te adverteren, zodat zoveel mogelijk studenten weten waar ze terecht kunnen als ze te maken hebben gehad met een onveilige situatie.

Samenvatting

  • Veilige faculteit voor iedereen;
  • Zichtbaarheid van vertrouwenspersonen met flyers en posters.

Veiligheid | Verkiezingsprogramma 2022-2023

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag. Elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag vindt TBR ontoelaatbaar en moet gemeld kunnen worden aan  een onafhankelijke instantie. Hiervoor heeft de universiteit een meldpunt en vertrouwenspersonen. TBR pleit voor meer zichtbaarheid van het meldpunt en de vertrouwenspersonen. Iedereen moet zich namelijk veilig voelen op onze faculteit. Ook als het seksueel grensoverschrijdend gedrag niet op de faculteit plaatsvindt, moet het voor studenten duidelijk zijn waar ze terecht kunnen. TBR gaat hier een stappenplan voor in het leven roepen. TBR denkt na over het organiseren van een jaarlijkse weerbaarheidscursus waar geïnteresseerden aan deel kunnen nemen.

Voor ideeën met betrekking tot de veiligheid op onze faculteit staan we uiteraard altijd open. Laat het ons weten!

Samenvatting

  • Meer zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen;
  • Stappenplan voor waar je terecht kan na grensoverschrijdend gedrag;
  • Mogelijkheid bieden voor een weerbaarheidscursus.