Studentenwelzijn | Verkiezingsprogramma 2023-2024

Een goede gezondheid is belangrijk om goed te kunnen presteren. Voor ons, studenten, is mentale gezondheid hier een belangrijk onderdeel van. Om optimaal te kunnen studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen zet Ten Behoeve van Rechtenstudenten zich in voor het welzijn van alle studenten. Hiermee hopen wij te bereiken dat jullie alles uit jezelf en de studententijd halen.

Wij willen dit doel bereiken door jullie een actieve stem te geven. Om daadwerkelijk verandering teweeg te brengen, moeten studenten gehoord worden. Open gesprekken tussen studenten en docenten tijdens bijeenkomsten waar we elkaars standpunten en belangen leren kennen. Zo kunnen we gezamenlijke doelen formuleren. Daarnaast wil TBR dat eerstejaarsstudenten goed begeleid worden bij de start van hun studie. Studeren moet je leren, daarbij wil TBR helpen. Dit willen wij doen door enthousiaste en ervaren ouderejaarsstudenten te verbinden aan een groep eerstejaars. De eerstejaarsstudenten kunnen bij hen terecht met al hun vragen, zodat iedereen zich snel thuis voelt op de RUG. Zo kan de studie gelijk goed van start gaan.

Ten slotte, willen wij dat jullie, indien nodig, altijd terecht kunnen bij een studieadviseur of psycholoog. Er zijn genoeg  hulpmiddelen aanwezig op de universiteit, maar TBR wil graag dat de inzet en vindbaarheid hiervan wordt verbeterd. Studenten ervaren de laatste jaren steeds meer stress. Een goed netwerk, een veilige start en toegang tot hulp, maakt de RUG sneller een vertrouwde plek waar je in rust op je toekomst kan focussen.

Samenvatting

  • Actieve stem in de faculteitsraad;
  • Open gesprekken tussen studenten en docenten;
  • Ouderejaars koppelen aan eerstejaarsstudenten;
  • Voldoende capaciteit psychologen en studieadvies.

Studentenwelzijn | Verkiezingsprogramma 2022-2023

De afgelopen twee jaar zijn erg lastig geweest voor de studenten en docenten van onze faculteit. Er zijn schokkende cijfers naar buiten gekomen over het welzijn van onze studenten. Meer dan ooit hebben we elkaar nodig en daarom is het belangrijk dat we naar elkaar omkijken. Daarom gaat TBR kijken naar de mogelijkheid van het organiseren van bijeenkomsten om met elkaar in gesprek te gaan; niet alleen over hoe het gaat, maar ook over verbeterpunten en problemen die spelen op de faculteit. TBR vindt het belangrijk dat studenten worden gehoord. Wij willen de studenten daarom een stem geven en ze laten meepraten over mogelijke problemen en de oplossingen daarvan.

Daarnaast vindt TBR het belangrijk dat we goed zicht hebben op wat er speelt onder de eerstejaarsstudenten. Daarom willen we de inhoud van de Studiestartgroepen onder de loep nemen en deze eventueel verbeteren en aanvullen met onderwerpen waar eerstejaarsstudenten tegenaan lopen en extra hulp bij nodig hebben. TBR zal tevens een buddysysteem van een jaar voorstellen, waarin ouderejaarsstudenten worden gekoppeld aan eerstejaarsstudenten die daar behoefte aan hebben. Deze ervaren studenten kunnen de eerstejaarsstudenten helpen met problemen waar ze op vast lopen.

Tot slot is het van groot belang om de wachtrijen en de capaciteit van studentenpsychologen te onderzoeken. TBR heeft veel signalen gekregen dat deze wachtrijen veelal te lang zijn en er slechts moeizaam hulp op gang komt. Het is belangrijk dat onze studenten zich gezien voelen en de hulp krijgen die zij behoeven.

Samenvatting

  • Organiseren van bijeenkomsten over studentenwelzijn;
  • Buddysysteem voor eerstejaarsstudenten;
  • Kijken naar de wachtrijen en capaciteit van de studentenpsychologen.