Onvoorziene omstandigheden

De impact van het coronavirus is overal terug te zien. Daarom kunnen we dit probleem in ons verkiezingsprogramma niet negeren. Voor studenten heeft het virus ook grote gevolgen (gehad): geen fysiek onderwijs meer, verval van tentamens en voor sommigen ook het oplopen van studievertraging.

Meer

Kwaliteit van onderwijs

Verbeteren van de kwaliteit van onderwijs is een speerpunt in ons programma. Met de implementatie van het leenstelsel is de belofte gemaakt dat het bespaarde geld geïnvesteerd zou worden in de kwaliteit van het onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat er helderheid bestaat over waar onze faculteit in investeert.

Meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een onderwerp dat onmisbaar is in onze samenleving. We vinden het daarom van belang dat onze faculteit zich in blijft zetten op dit gebied. Digitale tentamens komen niet veel voor in de bachelorfase van onze studie, terwijl dit in het licht van duurzaamheid beter zou zijn.

Meer

Actieve student

TBR zet zich in voor de actieve student. De laatste jaren is een balans tussen goede studieresultaten en extra curriculaire activiteiten op sociaal en juridisch gebied steeds belangrijker geworden. We vinden het daarom van belang dat de faculteit dit actief promoot.

Meer

Integratie

Er komen steeds meer studenten vanuit verschillende landen naar onze mooie studentenstad. Hierdoor krijgen we ook een steeds meer diverse faculteit. We kunnen profiteren van deze diversiteit en veel van elkaar leren. Daarom zet TBR zich in voor integratie. We willen ervoor zorgen dat de Nederlandse studenten en internationale studenten meer naar elkaar toe trekken.

Meer