Studentenwelzijn

De afgelopen twee jaar zijn erg lastig geweest voor de studenten en docenten van onze faculteit. Er zijn schokkende cijfers naar buiten gekomen over het welzijn van onze studenten. Voor veel mensen brengt de abrupte overgang van veel thuis zitten naar het volledige dagelijkse leven uitdagingen met zich mee. Er kunnen daarom redenen zijn waarom je niet lekker in je vel zit. Meer dan ooit hebben we elkaar nodig en daarom is het belangrijk dat we naar elkaar omkijken. 

Meer

Veiligheid

De afgelopen periode zijn er schokkende meldingen in de maatschappij gedaan van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De Faculteit Rechtsgeleerdheid moet een faculteit zijn waarin elke student zich veilig voelt. TBR keurt elke vorm van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag af en staat voor een veilige faculteit voor iedereen. Veiligheid is een belangrijk onderwerp dat hoog op de agenda staat. 

Meer

Kwaliteit onderwijs

Verbeteren van de kwaliteit van onderwijs is en blijft een belangrijk speerpunt in ons programma. De tijden van de ingrijpende pandemie liggen hopelijk achter ons, maar de abrupte overgang van het fysieke naar het online onderwijs is de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede gekomen. De slagingspercentages fluctueren, het (fysieke) onderwijs heeft aan kwaliteit ingeboet en de procedures rondom tentamens zijn alles behalve eenduidig. Daarom vindt TBR dat het tijd is voor verandering. 

Meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een onderwerp dat onmisbaar is in onze samenleving. Als faculteit nemen we al stappen in de juiste richting: het afval wordt gescheiden, het plastic bestek en de plastic bekertjes zijn verdwenen. Toch vinden we het van belang dat onze faculteit zich in blijft zetten op dit gebied en nog meer bijdraagt aan een betere wereld. TBR neemt hier specifieke standpunten over in. 

Meer

Actieve student

TBR zet zich vanaf haar oprichting al in voor de belangen van de actieve student. De toekomstige werkgevers verwachten steeds meer van de afgestudeerde rechtenstudent; goede studieresultaten, maar ook nevenactiviteiten op sociaal en juridisch gebied zijn van groot belang. We vinden het daarom van belang dat de faculteit dit actief promoot. 

Meer

Integratie

De student van de faculteit Rechtsgeleerdheid Groningen wordt steeds diverser. Hierdoor heeft elke student van onze faculteit meer mogelijkheden om zichzelf persoonlijk sterker te ontwikkelen, juist door de verschillende perspectieven die internationalisering biedt. Op dit moment hebben veel studenten het idee dat de faculteit in feite gesplitst is in twee faculteiten, terwijl we één faculteit zijn. Dat gevoel van eenheid moeten we uit kunnen dragen!

Meer

TBR meldpunt

Het TBR-meldpunt is een gloednieuw speerpunt van TBR. Heb je redenen om te geloven dat een docent of een vakgroep zich niet aan de gemaakte afspraken houdt? Laat het één van onze raadsleden weten en zij zullen dit aankaarten in de faculteitsraad. Heb je nog andere ideeën om onze faculteit te verbeteren? We horen het graag!

Meer