Studentenwelzijn

Een goede gezondheid is belangrijk om goed te kunnen presteren. Voor ons, studenten, is mentale gezondheid hier een belangrijk onderdeel van. Om optimaal te kunnen studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen zet Ten Behoeve van Rechtenstudenten zich in voor het welzijn van alle studenten. Hiermee hopen wij te bereiken dat jullie alles uit jezelf en de studententijd halen. Wij willen dit doel bereiken door jullie een actieve stem te geven. Om daadwerkelijk verandering teweeg te brengen, moeten studenten gehoord worden.

Meer

Veiligheid

Veiligheid op een universiteit is van het grootste belang, zowel voor studenten als voor medewerkers. Een universiteit moet een omgeving bieden waarin iedereen vrij is van bedreigingen en seksuele intimidatie en waarin alle betrokkenen zich veilig en ondersteund voelen. Een veilige omgeving stelt studenten en medewerkers in staat om hun volledige potentieel te bereiken en de best mogelijke academische prestaties te leveren.

Meer

Kwaliteit onderwijs

Onderwijs van hoge kwaliteit is voor universiteiten het grootst van belang. Hoewel het wenselijk is dat ook andere aspecten van hoge kwaliteit zijn, is de belangrijkste taak van een universiteit het opleiden en voorbereiden van haar studenten op een succesvolle carrière. Dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt van TBR voor zowel Nederlandse als internationale studenten.

Meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid blijft tot op de dag van vandaag een belangrijk thema in de samenleving. Met de dag wordt dit aspect steeds belangrijker. De faculteit heeft afgelopen jaren al veel maatregelen genomen omtrent de verduurzaming van de faculteit. Zo worden geen plastic spullen meer verstrekt, maar gebruiken we papieren bekertjes, borden en houten vorken. Ook wordt het afval gescheiden en streeft de faculteit naar de bewustwording van een groenere faculteit onder de studenten en docenten. Toch is TBR van mening dat er ruimte is voor verbetering met betrekking tot de verduurzaming van onze faculteit.

Meer

Actieve student

TBR zet zich vanaf haar oprichting al in voor de belangen van de actieve student. De toekomstige werkgevers verwachten steeds meer van de afgestudeerde rechtenstudent; goede studieresultaten, maar ook nevenactiviteiten op sociaal en juridisch gebied zijn van groot belang. We vinden het daarom van belang dat de faculteit dit actief promoot. 

Meer

Integratie

De Faculteit Rechtsgeleerdheid is een modern en internationaal georiënteerd instituut. Daarom verheugt zij zich ieder collegejaar weer op de komst van internationale studenten. TBR wil bijdragen aan de integratie van deze studenten, zodat zij zich welkom voelen op onze faculteit.

Meer

TBR meldpunt

Het TBR-meldpunt is een gloednieuw speerpunt van TBR. Heb je redenen om te geloven dat een docent of een vakgroep zich niet aan de gemaakte afspraken houdt? Laat het één van onze raadsleden weten en zij zullen dit aankaarten in de faculteitsraad. Heb je nog andere ideeën om onze faculteit te verbeteren? We horen het graag!

Meer