Integratie | Verkiezingsprogramma 2023-2024

De Faculteit Rechtsgeleerdheid is een modern en internationaal georiënteerd instituut. Daarom verheugt zij zich ieder collegejaar weer op de komst van internationale studenten. TBR wil bijdragen aan de integratie van deze studenten, zodat zij zich welkom voelen op onze faculteit.

Aan het begin van het collegejaar wil TBR een feestelijke introductie organiseren op onze faculteit voor alle nieuwe nationale en internationale studenten. Dit biedt nationale en internationale studenten de kans om elkaar te leren kennen en kennis te maken met de faculteit. Ook vindt TBR van belang dat de faculteit in september de internationale studenten informeren over waar zij terecht kunnen wanneer zij ergens tegenaan lopen. De Faculteit Rechtsgeleerdheid trekt ieder jaar nieuwe studenten uit binnen- en buitenland aan. Vanwege hun opleiding aan onze rechtenfaculteit willen zij zich huisvesten in of rondom Groningen. TBR signaleert dat zij aanlopen tegen de huisvestingsproblematiek en pleit voor een goede samenwerking tussen alle bij studentenhuisvesting betrokken partijen om een oplossing te vinden.

Samenvatting

  • Feestelijke introductie voor internationale studenten;
  • Internationale studenten beter informeren aan het begin van het jaar;
  • In overleg met alle huisvestingspartijen om betere huisvesting te garanderen.

Integratie | Verkiezingsprogramma 2022-2023

TBR ziet en erkent dat het een grote stap is om in een ander land te gaan studeren en het lastig is om uit een nulpuntpositie op te bouwen. Daarom pleit TBR voor het oprichten van een buddysysteem, waarin een Nederlandse ouderejaarsstudent gedurende één jaar een groepje internationale studenten wegwijs maakt in Groningen en op de faculteit. Deze student kan vertellen waar de studenten terecht kunnen als ze ergens tegenaan lopen.

Daarnaast is er een jaarlijks terugkerend probleem van huisvesting voor internationale studenten. TBR wilt kijken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot huisvesting en hierover in gesprek gaan met het faculteitsbestuur.

Samenvatting

  • Buddysysteem met een Nederlandse student;
  • Aankaarten van huisvestingsproblemen bij het faculteitsbestuur;
  • Bevorderen van integratie door gemixte activiteiten aan te moedigen.