Er komen steeds meer studenten vanuit verschillende landen naar onze mooie studentenstad. Hierdoor krijgen we ook een steeds meer diverse faculteit. We kunnen profiteren van deze diversiteit en veel van elkaar leren. Daarom zet TBR zich in voor integratie. We willen ervoor zorgen dat de Nederlandse studenten en internationale studenten meer naar elkaar toe trekken. Nu voelt het soms alsof er twee rechtenfaculteiten zijn: een Nederlandse en een internationale. Terwijl we in de werkelijkheid één faculteit zijn. Om meer interactie te bereiken willen we onder meer kijken of het mogelijk is om tijdens de studiestartgroepen een aantal weken de groepen Nederlandse studenten en internationale studenten te mengen. 

 

Daarnaast willen we ervoor zorgen dat voor internationale studenten al eerder duidelijk is wat zij kunnen verwachten in het eerste jaar en wat van hen wordt verwacht. Voor sommige internationale studenten is het namelijk zelfs in de eerste week nog onduidelijk wat ze kunnen verwachten. Dit is onwenselijk omdat ze veel dingen ruim van tevoren moeten regelen en dit ook nog eens moeten doen op afstand.