Een bestuursjaar bij TBR

Ten Behoeve van Rechtenstudenten is de politieke studievereniging van de faculteit Rechtsgeleerdheid en behartigt al meer dan 40 jaar de belangen van alle rechtenstudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de vereniging in het algemeen en is de helpende hand van de fractie.

Wil jij je teamwork skills en communicatievaardigheden ontwikkelen en je sociale netwerk uitbreiden? Een bestuursjaar is de ideale kans om jezelf te ontwikkelen en het meeste uit je studentenleven te halen. Wij zoeken elk jaar nieuwe bestuursleden voor de volgende posities: voorzitter, penningmeester, secretaris, commissaris intern en commissaris extern. Ben je geïnteresseerd? Mail dan naar info@tbrgroningen.nl!

Functies

De voorzitter is het gezicht en aanspreekpunt van de vereniging naar binnen en buiten. Hij of zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan van de vereniging en leidt de algemene vergaderingen, de bestuursvergaderingen en de maandelijkse vergaderingen. De voorzitter neemt initiatieven en coördineert het uitvoeren van de bestuurstaken. Hij of zij is daarnaast de spil tussen het bestuur en de fractie. Ook neemt de voorzitter deel aan de vergaderingen van het Voorzittersoverleg Groningen.

Lijkt het jou leuk om de functie van secretaris te vervullen binnen het 43e bestuur van TBR? Als secretaris houd je de administratie van de hele vereniging bij. Zo schrijf je de maandelijkse nieuwsbrief, houd je het ledenbestand bij, stuur je de uitnodigingen voor de vergaderingen en notuleer je tijdens de bestuurs-, maandelijkse- en algemene ledenvergaderingen.

 

De penningmeester van het bestuur neemt een belangrijke positie in. Hij/zij bepaalt, in samenwerking met de mede bestuursgenoten, het financiële beleid van de vereniging en zorgt ervoor dat deze gezond blijft. Je bent verantwoordelijk voor een sluitende begroting, het innen van contributie, het aanvragen van subsidies en het opstellen van verscheidene resultatenrekeningen. Als penningmeester heb je een grote verantwoordelijkheid, maar de voldoening die je uit je functie kunt halen des te groter!

De Commissaris Intern is verantwoordelijk voor een goede communicatie tussen de commissies van TBR en het bestuur. De taken bestaan uit het vinden van studenten voor de commissies, het begeleiden van de commissies, het beheer van sociale media, het beheer van de website en de algehele promotie van TBR.

De Commissaris Extern is verantwoordelijk voor acquisitie, het bijhouden van de sociale media en het up-to-date houden van het prikbord in het Harmoniegebouw. Tot slot is de Commissaris Extern verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met andere rechtenverenigingen.