IMG_2837

6. Khewita Tedjai

Mijn naam is Khewita Tedjai en ik ben 23 jaar. Ik ben derdejaars student van de Bachelor Nederlands recht en ik zit momenteel in de fractie van TBR. Jullie kunnen mij kennen van de Civielrechtelijke Vereniging Gerhardus Diephuis. Ook kunnen jullie mij in de afgelopen jaren zijn tegengekomen op de faculteit.

Binnen TBR zet ik mij in voor het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs. Onderwerpen die ik daarbij aankaart, zijn bijvoorbeeld het opnamebeleid en het tentamenbeleid. Ik signaleer dat deze onderwerpen de studenten van onze faculteit bezighouden en ik vind het van groot belang dat de faculteit zich gaat buigen over haar beleid. Ik pleit onder andere voor een langere openstelling van de collegeopnames voor de tentamens. Denk hierbij aan minimaal twee weken voor het tentamen.

De Faculteit Rechtsgeleerdheid is een modern en internationaal georiënteerd instituut. Daarom zet ik mij binnen TBR ook in voor de integratie van internationale studenten. TBR wil een plan opstellen voor het, aan het begin van het collegejaar, organiseren van een feestelijke introductie op onze faculteit voor zowel internationale als nationale studenten. Daarnaast wil TBR bijdragen aan het vinden van een oplossing voor de huisvestingsproblematiek van onze rechtenstudenten. Ieder jaar starten veel nieuwe studenten uit binnen- en buitenland met hun opleiding aan onze rechtenfaculteit. De komende jaren zal de vraag naar studentenhuisvesting toenemen. Dit vereist een goede samenwerking tussen alle bij studentenhuisvesting betrokken partijen om voldoende huisvesting, die voldoet aan de behoefte van onze rechtenstudenten, te realiseren.

Voor het bekijken van onze inhoudelijke standpunten, verwijs ik graag naar ons partijprogramma.

Stem TBR! Your Law Faculty. Your Future.