IMG_2842

2. Lester Lesterhuis

Mijn naam is Lester Lesterhuis, ik ben 22 jaar oud en ik zit dit jaar in de fractie van TBR. Ik ben inmiddels vijfdejaars Nederlands recht masterstudent met als afstudeerrichting privaat- en ondernemingsrecht. Studenten kunnen mij kennen van mijn bestuurs- en commissiejaar bij de vereniging Civielrechtelijke Gerhardus Diephuis. Daarnaast heb ik het afgelopen jaar studiestartgroepen voor eerstejaarsstudenten als mentor verzorgd.

De ervaringen en kennis die ik de afgelopen vier jaren heb opgedaan wil ik gebruiken om onze faculteit te verbeteren. Met name op punt ten aanzien van de kwaliteit van onderwijs wil ik mij inzetten dit jaar. Of nu gaat om het nakijken van tentamens, het verstekken van oefententamens met antwoorden aan studenten of het streven naar kleinere werkgroepen, op tal van punten is het belangrijk om onze faculteit scherp te houden.

Binnen de faculteitsraad en de TBR-fractie richt mij met name richten op datgene wat er speelt onder studenten op het gebied van de kwaliteit van onderwijs. Door op TBR te stemmen komen jouw belangen als student het beste tot z’n recht!

Wil je meer weten over de aanpak hiervan? Lees dan het partijprogramma.

Stem TBR! Your Law Faculty. Your Future.