Lidewij-Tuinhout-1

2. Lidewij Tuinhout

Mijn naam is Lidewij Tuinhout en ik sta op nummer 2 van de kandidaatsfractie van TBR. Ik ben 19 jaar en ik zit in het tweede jaar van de bachelor Internationaal en Europees recht. Ik ben actief bij de JFV, Aegir en Vindicat.

Binnen de faculteitsraad zal ik mij onder meer inzetten voor de (sociale) veiligheid van studenten. Grensoverschrijdend gedrag komt in vele gedaanten voor, ook binnen de faculteit. Hoewel er al een meldpunt bestaat, pleit TBR voor meer zichtbaarheid en betere toegankelijkheid. Daarnaast wil TBR een transparant proces met korte doorlooptijden als je in aanraking bent geweest met grensoverschrijdend gedrag. Dit kan in de vorm van een stappenplan waarbij je eenvoudig digitaal een klacht in kan dienen, maar ook een vertrouwenspersoon die je kan spreken als je daar behoefte aan hebt. Het lijkt vanzelfsprekend vandaag de dag, maar de praktijk laat zien dat dit niet zo is.

Ik heb ervaring met onderhandelingen op verschillende niveaus binnen een instelling zoals de faculteit om iets voor elkaar te krijgen. Ik denk dat ik een toegankelijk aanspreekpunt ben voor medestudenten en door mijn grote netwerk heb ik een goed beeld van wat er onder de studenten leeft. Ik hoop dit alles in te kunnen zetten om de (sociale) veiligheid binnen de faculteit te verbeteren. Ik vind het belangrijk dat elke student zich veilig voelt, zowel binnen als buiten de faculteit.

Stem TBR! Your law faculty. Your future.