Foto martijn - no edit

Over

Mijn naam is Martijn Kok. Ik ben 22 jaar oud en ben momenteel bezig met de master Nederlands Recht, met Privaatrecht en Staats- en Bestuursrecht als specialisaties. Naast TBR ben ik de afgelopen jaren student-assistent geweest bij de vakgroep Algemene Rechtswetenschappen. 

Aankomend collegejaar gaat er anders uitzien dan voorgaande jaren. Het is nu nog meer van belang dat de faculteit open en helder is omtrent besluitvorming en studenten hierbij betrekt. Ik wil mij hier graag voor inzetten. Ook vind ik het van groot belang dat studenten na het maken van een tentamen weten wat zij hadden moeten antwoorden om volledige punten te halen. De standaardantwoorden zijn vaak niet representatief. Tot slot vind ik dat de faculteit meer mee moet gaan met de tijd en waar gewenst digitaliseert, om zo ook te verduurzamen.

Ik heb er vertrouwen in dat onze fractie aankomend collegejaar de belangen van de rechtenstudenten met succes zal behartigen in de faculteitsraad!

TBR: Your law faculty. Your future.