Quincy-Veltmaat-1

5. Quincy Veltmaat

Mijn naam is Quincy Veltmaat en ik sta op nummer 5 van de kandidaatsfractie van TBR. Jullie kunnen mij kennen van mijn commissiewerkzaamheden bij Simon van der Aa en het SGOR of van mijn voorlichtingsactiviteiten als Studentambassadeur. Daarnaast zullen de studenten die ooit een tentamentraining hebben gevolgd mij kunnen herkennen als docent van AthenaStudies.

De coronapandemie heeft een enorme impact gehad op ons onderwijs. De abrupte overgang op online onderwijs zorgde voor dalende studieresultaten. Ik wil mijn ervaring bij AthenaStudies inzetten om de kwaliteit van ons onderwijs te vergroten. Het faculteitsbestuur en de docenten willen zo snel mogelijk terug naar fysiek onderwijs. TBR onderschrijft de positieve invloed van fysiek onderwijs, maar wil pleiten voor een duidelijke en transparante overgangsperiode. Zodoende wil TBR de ‘vrije val’ van twee jaar geleden voorkomen.

Stem TBR! Your law faculty. Your future.