Sanne-Breimer

6. Sanne Breimer

Mijn naam is Sanne Breimer en ik ben dit jaar nummer 6 op de kandidaatsfractielijst bij TBR.

Studenten kunnen mij onder andere kennen van mijn commissiejaren bij de JFV en als vrijwilliger van KJRW Noord Nederland.

Dit jaar sta ik voor het studentenwelzijn van de Groningse rechten studenten. Corona en natuurlijk ook andere omstandigheden kunnen een aanslag zijn op je mentale gezondheid. TBR wil hier meer aandacht aan besteden binnen de faculteit.

TBR pleit voor meer aandacht naar de capaciteit en wachttijden van de studentenpsycholoog. Daarnaast wil TBR een buddysysteem in het leven roepen voor eerstejaarsstudenten om de start van hun studie te vergemakkelijken. Ook zullen wij bijeenkomsten gaan organiseren waarin studenten met elkaar en met ons kunnen praten over hun mentale gezondheid en over wat de faculteit hieraan kan doen om te verbeteren.

Stem TBR! Your law faculty. Your future.